Monday, February 19, 2007

Utflykt till Uplisttsikhe 2

Uplisttsikhe är en väldigt gammal grottstad, den dateras till någonstans kring 400 talet innan Kristus. Staden är helt skulpterad ur berget och har under årens lopp slitits av väder och vind, olika kungar och ockupanter, krig och plundringar men står kvar än idag. Namnet översätts till Guds högt belägna borg. Dock har innebörden av ordet Gud förändrats under årens lopp. I de äldsta templen dyrkade innevånarna solen och månen, men efter kristendomens intåg i landet (någon gång på 400 -talet efter Kristus) så byttes helt sonika gudabilderna i templen ut mot kors, men staden och namnet stod kvar orörd. Silkesvägen - den gamla handelsleden som band samman öst och väst - gick genom staden, den gick faktiskt över bergen som kan ses på bilden. Historiskt var Uplisttsikhe en mycket viktigt knytpunkt, såväl för handel som för kulturer och religioner.

No comments: